Kalvarijos sporto centro 2020 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Kalvarijos sporto centro 2020 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Kalvarijos sporto centro 2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 

Kalvarijos sporto centro 2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Kalvarijos sporto centro 2019 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Kalvarijos sporto centro 2019 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Kalvarijos sporto centro 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Kalvarijos sporto centro 2018 m. III ket. finansinių ataskaitų rinkinys.

Kalvarijos sporto centro 2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

Kalvarijos sporto centro 2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

Kalvarijos sporto centro 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Kalvarijos sporto centro 2017 m. III ket. finansinių ataskaitų rinkinys.

Kalvarijos sporto centro 2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

Kalvarijos sporto centro 2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Kalvarijos sporto centro 2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

Kalvarijos sporto centro 2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Kalvarijos sporto centro 2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Kalvarijos sporto centro 2016 m. pinigų srautų ataskaita 

Kalvarijos sporto centro sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m. šešių mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Kalvarijos sporto centro finansavimo sumos pagal šaltinį, teisinę paskirtį, ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Kalvarijos sporto centro 2016 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Kalvarijos sporto sentro 2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

Kalvarijos sporto centro 2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Kalvarijos sporto centro 2016 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Kalvarijos sporto centro 2016 m II ketv. finansinės būklės ataskaita

Kalvarijos sporto centro 2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 

Kalvarijos sporto centro 2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Kalvarijos sporto centro 2016 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Kalvarijos sporto centro 2016 m I ketv. finansinės būklės ataskaita

Kalvarijos sporto centro 2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Kalvarijos sporto centro 2015 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Kalvarijos sporto centro 2015 m. metinės finansinės ataskaitos

Kalvarijos sporto centro 2015 m III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Kalvarijos sporto centro 2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 

Kalvarijos sporto centro 2015 m II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Kalvarijos sporto centro 2015 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

Kalvarijos sporto centro 2015 m I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Kalvarijos sporto centro 2015 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos