Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kalvarijos sporto centro nuostatai 2023-02-09 20:03:38 240.28 KB
Tvarkų aprašai
Kalvarijos sporto centro mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-07-14 19:23:23 447.34 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023-07-14 19:23:23 369.72 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-10 11:56:05 126.71 KB
Kourpcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-26 11:05:07 2.42 MB
Taisyklės
Kalvarijos sporto centro darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-07-14 19:32:59 230.42 KB
Netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės 2020 m. 2023-07-14 19:32:59 0.97 MB
Priėmimas į sporto centrą
Mokinių priėmimo į Kalvarijos sporto centrą tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-09 20:13:05 124.31 KB
1 priedas - Prašymas/Sutikimas 2023-02-09 20:13:06 156.89 KB
2 priedas - Priėmimo į Kalvarijos sporto centrą mokymo(si) sutartis 2023-02-09 20:13:06 186.76 KB
Pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30