Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kalvarijos sporto centro nuostatai 2023-02-09 20:03:38 240.28 KB
Tvarkų aprašai
Kalvarijos sporto centro mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-07-14 19:23:23 447.34 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023-07-14 19:23:23 369.72 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-10 11:56:05 126.71 KB
Kourpcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-26 11:05:07 2.42 MB
Taisyklės
Kalvarijos sporto centro darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-07-14 19:32:59 230.42 KB
Netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės 2020 m. 2023-07-14 19:32:59 0.97 MB
Priėmimas į sporto centrą
Mokinių priėmimo į Kalvarijos sporto centrą tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-09 20:13:05 124.31 KB
1 priedas - Prašymas/Sutikimas 2023-02-09 20:13:06 156.89 KB
2 priedas - Priėmimo į Kalvarijos sporto centrą mokymo(si) sutartis 2023-02-09 20:13:06 186.76 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kalvarijos sporto centro 2021-2022 mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planas 2023-02-09 20:07:59 159.92 KB
Kalvarijos sporto centro 2020-2021 mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planas 2023-02-09 20:08:00 161.24 KB
Kalvarijos sporto centro 2019-2020 mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planas 2023-02-09 20:08:00 160.72 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-22 11:38:45 1.83 MB
2023 m.
2023 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-26 11:07:41 1.86 MB
2023 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-07 11:46:37 3.18 MB
2023 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-07 11:49:11 3.41 MB
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-07 11:16:25 9.77 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-14 19:17:29 10.23 MB
2022 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-14 19:17:34 2.14 MB
2022 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-14 19:17:20 1.98 MB
2022 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-14 19:17:20 2.03 MB
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:00 9.33 MB
2021 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:00 2.29 MB
2021 m. II ketv.  tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:00 1.31 MB
2021 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:00 2.43 MB
2020 m.
2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:15 9.12 MB
2020 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:15 2.11 MB
2020 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:15 1.31 MB
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:15 2.13 MB
2019 m.
2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:25 2.1 MB
2019 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:25 2.15 MB
2019 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:25 2 MB
2018 m.
2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:38 8.89 MB
2018 m. III ket. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:38 1.98 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:38 1.66 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:38 1.72 MB
2017 m.
2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:52 4.93 MB
2017 m. III ket. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:52 2.42 MB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:52 2.24 MB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-02-10 11:38:52 131.94 KB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-02-10 11:38:52 45.5 KB
2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-02-10 11:38:52 39 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-06 15:08:40 2.64 MB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-06 15:12:18 4.79 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 5.06 MB
2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 3.19 MB
2022 m.
2022 m. IV ket. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:14:39 3.12 MB
2022 m. III ket. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:14:27 3.56 MB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:14:27 1.73 MB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:14:27 1.52 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-10 11:16:15 3.71 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-10 11:16:15 3.54 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-10 11:16:15 2.38 MB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-10 11:16:15 4.38 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 Viešųjų pirkimų planas 2023-07-14 19:23:23 227.37 KB
Kalvarijos sporto centro mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-07-14 19:23:23 447.34 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023-07-14 19:23:23 369.72 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Kalvarijos sporto centro autobuso IVECO DAILY 5C14V naudojimo tvarka 2023-02-10 11:51:59 293.4 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa 2023-02-09 19:53:04 145.62 KB
Kourpcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-26 11:05:07 2.42 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2020 m. 2023-07-14 19:46:47 1.21 MB
2023 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys Atnaujinta Dydis
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-06 14:49:21 4.79 MB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Atnaujinta Dydis
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-06 15:07:47 4.79 MB