Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kalvarijos sporto centro nuostatai 2023-02-09 20:03:38 240.28 KB
Tvarkų aprašai
Kalvarijos sporto centro mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-07-14 19:23:23 447.34 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023-07-14 19:23:23 369.72 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-10 11:56:05 126.71 KB
Kourpcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-26 11:05:07 2.42 MB
Taisyklės
Kalvarijos sporto centro darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-07-14 19:32:59 230.42 KB
Netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės 2020 m. 2023-07-14 19:32:59 0.97 MB
Priėmimas į sporto centrą
Mokinių priėmimo į Kalvarijos sporto centrą tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-09 20:13:05 124.31 KB
1 priedas - Prašymas/Sutikimas 2023-02-09 20:13:06 156.89 KB
2 priedas - Priėmimo į Kalvarijos sporto centrą mokymo(si) sutartis 2023-02-09 20:13:06 186.76 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kalvarijos sporto centro 2021-2022 mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planas 2023-02-09 20:07:59 159.92 KB
Kalvarijos sporto centro 2020-2021 mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planas 2023-02-09 20:08:00 161.24 KB
Kalvarijos sporto centro 2019-2020 mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo planas 2023-02-09 20:08:00 160.72 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-26 11:07:41 1.86 MB
2023 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-07 11:46:37 3.18 MB
2023 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-07 11:49:11 3.41 MB
2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-08 10:56:30 3.19 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-14 19:17:29 10.23 MB
2022 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-14 19:17:34 2.14 MB
2022 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-14 19:17:20 1.98 MB
2022 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-14 19:17:20 2.03 MB
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:00 9.33 MB
2021 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:00 2.29 MB
2021 m. II ketv.  tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:00 1.31 MB
2021 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:00 2.43 MB
2020 m.
2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:15 9.12 MB
2020 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:15 2.11 MB
2020 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:15 1.31 MB
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:15 2.13 MB
2019 m.
2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:25 2.1 MB
2019 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:25 2.15 MB
2019 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:25 2 MB
2018 m.
2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-10 11:38:38 8.89 MB
2018 m. III ket. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:38 1.98 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:38 1.66 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:38 1.72 MB
2017 m.
2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:52 4.93 MB
2017 m. III ket. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:52 2.42 MB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. 2023-02-10 11:38:52 2.24 MB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-02-10 11:38:52 131.94 KB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-02-10 11:38:52 45.5 KB
2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-02-10 11:38:52 39 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:18:12 2.64 MB
2022 m.
2022 m. IV ket. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:14:39 3.12 MB
2022 m. III ket. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:14:27 3.56 MB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:14:27 1.73 MB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-07-14 19:14:27 1.52 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-10 11:16:15 3.71 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-10 11:16:15 3.54 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-10 11:16:15 2.38 MB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-02-10 11:16:15 4.38 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 Viešųjų pirkimų planas 2023-07-14 19:23:23 227.37 KB
Kalvarijos sporto centro mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-07-14 19:23:23 447.34 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023-07-14 19:23:23 369.72 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Kalvarijos sporto centro autobuso IVECO DAILY 5C14V naudojimo tvarka 2023-02-10 11:51:59 293.4 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa 2023-02-09 19:53:04 145.62 KB
Kourpcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-26 11:05:07 2.42 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2020 m. 2023-07-14 19:46:47 1.21 MB